Laatusertifikaatti

Vuonna 2009 Tuulimäki rakensi laatujärjestelmänsä ISO 9001:2008 -standardin mukaiseksi. ISO 9001:2008 -sertifikaatti on tunnustus laadukkaasta toiminnasta ja sitouttaa yritystä kehittämään toimintaansa edelleen laatutavoitteen mukaisesti. Tuulimäessä tämä merkitsee sitä, että lapsen hyvä ja tasapainoinen kehitys on ensisijaista. Työntekijämme ovat sitoutuneet toimimaan yhteisesti sovittujen arvojen ja toimintaperiaatteiden mukaisesti.

Sertifikaatin saadakseen yrityksen on osoitettava, että sillä on käytössä standardin mukainen laatujärjestelmä. Laatujärjestelmän rakentaminen sertifioinnin vaatimaan tasoon on järjestelmällinen prosessi, jonka aikana yritys sisäisillä auditoinneilla tarkistaa toimintaansa ja vertaa sitä kansainväliseen laatujärjestelmään.

Sertifioinnin vahvistaa yritys, jolle on myönnetty oikeus ulkoiseen auditointiin ja laatujärjestelmän hyväksymiseen. Sertifikaatin myönsi Tuulimäelle DNV Certification Oy/Ab, joka on Pohjoismaiden tunnetuin sertifioijayritys. Kehittämistyötä on ohjannut LC Logistics Center Oy, jolla on monen vuoden kokemus laatujärjestelmätyöstä.