Palvelut

Hoito- ja kasvatustyö

Tuulimäki tarjoaa kasvua tukevan ja selkeät rajat antavan ympäristön lapselle tai nuorelle, joka sitä tarvitsee. Lapsen tai nuoren persoona ja itsetunto vahvistuvat turvallisten, ammattitaitoisten aikuisten tuella.

Meillä on kokemusta monenlaisista lapsista, joilla voi olla esimerkiksi psyykkisiä vaikeuksia, kehityshäiriöitä tai vaikeuksia koulunkäynnissä. Otamme sijoitettavaksi kaiken ikäisiä lapsia 18-vuotiaaksi saakka.

Määrittelemme kasvatuksen tavoitteet jokaiselle yksilöllisesti tehtävässä asiakassuunnitelmassa, ja tarkennamme tavoitteita lapsen kasvaessa. Tavoitteita sekä keinoja niiden saavuttamiseksi mietitään yhdessä lapsen ja työryhmän kanssa.

Avohuollon tukitoimina tai jälkihuoltona tarjottavat palvelut

Tuulimäen Nuorten ja Lasten Koti järjestää avohuollon tukitoimena palveluita, kuten sopimusten mukaisia valvottuja perhetapaamisia ja vaihtoja.

Tuemme tarvittaessa nuoren itsenäistymistä jälkihuoltona 25 ikävuoteen asti.