Palvelut

  Hoito- ja kasvatustyö

  Tuulimäki tarjoaa kasvua tukevan ja selkeät rajat antavan ympäristön lapselle tai nuorelle, joka sitä tarvitsee. Lapsen tai nuoren persoona ja itsetunto vahvistuvat turvallisten, ammattitaitoisten aikuisten tuella.

  Meillä on kokemusta monenlaisista lapsista, joilla voi olla esimerkiksi psyykkisiä vaikeuksia, kehityshäiriöitä tai vaikeuksia koulunkäynnissä. Otamme sijoitettavaksi kaiken ikäisiä lapsia 18-vuotiaaksi saakka.

  Määrittelemme kasvatuksen tavoitteet jokaiselle yksilöllisesti tehtävässä asiakassuunnitelmassa, ja tarkennamme tavoitteita lapsen kasvaessa. Tavoitteita sekä keinoja niiden saavuttamiseksi mietitään yhdessä lapsen ja työryhmän kanssa.

  Avohuollon tukitoimina tai jälkihuoltona tarjottavat palvelut

  Tuulimäen Nuorten ja Lasten Koti tukee kokonaisvaltaisesti nuorten ja lasten hyvinvointia avohuollon tukitoimien avulla. Huomioimme yksilölliset tarpeet ja edistämme perheiden välistä vuorovaikutusta.

  Lisäksi sitoudumme tarjoamaan kattavaa tukea nuorten itsenäistymiseen jälkihuollon palveluiden kautta. Tavoitteenamme on vahvistaa nuorten valmiuksia itsenäiseen elämään tarjoamalla räätälöityjä ja kohdennettuja palveluja, jotka tukevat heidän kasvuaan ja kehitystään. Olemme sitoutuneet luomaan turvallisen ja kannustavan ympäristön, joka edistää nuorten hyvinvointia monipuolisesti, pitkäjänteisesti ja vastuullisesti.

  OTA YHTEYTTÄ >>