YKSITYINEN LASTENKOTI KANGASALA, PIRKANMAA 

Tuulimäen Nuorten ja Lasten Koti Kangasalla tarjoaa turvallisen, positiivisen ja innostavan ympäristön elämän oppimiseen. Palveluihimme kuuluvat pidempiaikaiset ja lyhytaikaiset sijaishuoltopalvelut sekä jälkihuollon palvelut. Lastenkotimme asukkaat tulevat ympäri Suomea.

TUTUSTU >>

PIENI, YHTEISÖLLINEN JA KEHITTÄVÄ Tuulimäki

Pieni ja yhteisöllinen Tuulimäen Nuorten ja Lasten Koti on perustettu 1999. Toimimme sujuvassa yhteystyössä sosiaalihuollon kanssa, lasta ja vanhempia kunnioittaen.

Olemme profiloituneet mielenterveystyöhön, neuropsykiatriseen valmennukseen ja ilmaisutaidon keinoihin kasvatuksessa ja kuntoutuksessa. Tuulimäki on joustava: meillä on mahdollisuus tukea erityistarpeita ja -toiveita. Meillä on loistava sijainti Tampereen läheisyydessä ja hyvät kulkuyhteydet ympäri Suomen.

Tuulimäki on turvallinen, selkeät rajat antava ja kasvua tukeva ympäristö lapselle tai nuorelle, jonka kehitys on jostakin syystä vaarantunut tai vaikeutunut. Työskentelemme myös tarkkaavaisuus- ja kehityshäiriöistä tai koulunkäynnin vaikeuksista kärsivien lasten kanssa. Teemme tiivistä yhteistyötä koulujen kanssa.

Tuulimäessä tehdään ja kasvetaan yhdessä!

Tuulimäen lapset osallistuvat kaikkeen tekemiseen: meillä kokataan, siivotaan, harrastetaan ja jutellaan. Ohjaajat ovat erittäin sitoutuneita työhönsä ja pistävät persoonansa peliin lasten eduksi.

Päivärytmi ja toiminta on selkeää: täynnä tärkeää arkea ja sopivasti juhlaa! Tuulimäessä on hyvä henki. Mielestämme arjen ja omien asioiden hallinta lisää myös mielenhallintaa.

Jokaisen lapsen yksilöllistä kasvua ja kehitystä tuetaan antamalla hänelle aikaa ja kuuntelemalla hänen ajatuksiaan. Lapsen läheisin aikuinen on omari eli omaohjaaja. Osallisuuden mahdollistaminen arjen askareisiin ja yhteisiin vapaa-ajan toimintoihin on mielestämme elämän harjoittelua aidoimmillaan. 

Positiivisen minäkuvan ja persoonallisuuden vahvistaminen ovat tuulimäkeläinen kunnia-asia.

Tunnetyöskentely kuuluu Tuulimäen arkeen ja sitä toteutetaan toimintahetkissä, yhteisissä askareissa ja harrastuksien parissa. Lapsen oma perhe kulkee mukana muun muassa keskusteluiden, yhteisten pelisääntöjen, puhelinsoittojen ja säännöllisten palavereiden muodossa. Tuulimäki tukee vanhemmuutta.

Pätevästi sydämellä, mielenterveyttä tukien

Ammattitaitoinen tiimimme muodostuu monipuolisesti koulutetusta henkilökunnasta. Tuulimäki kouluttaa henkilökuntaansa jatkuvasti. Koulutuksen painopisteinä ovat mielenterveystyö ja psyykkisen toimintakyvyn tukeminen sekä ilmaisun ja lapsen yksilöllisen ohjaamisen osaaminen. Tuulimäen ohjaajat ovat ammattitaitoisia ja tuntevat pitkäaikaisina työntekijöinä toisensa hyvin. Toimintaamme määrittää lastensuojelulaki ja ammattitaito. Olemme päteviä ja ylpeitä työstä, jota saamme tehdä.

Mielenterveystyö on meillä sydämessä. Tuulimäessä jokaisella työntekijällä on mielenterveyteen liittyvä perus- tai täydennyskoulutus. Koko työyhteisömme on koulutettu neuropsykiatrisiksi valmentajiksi.

Sujuvaa koulunkäyntiä ja harrastamisen mahdollisuuksia

Tuulimäessä on toimivat ja tilavat harrastustilat. Meillä liikutaan, askarrellaan, leikitään, ommellaan, luetaan, kirjoitetaan, piirretään, maalataan, soitetaan, pelataan, lauletaan, näytellään, tehdään puutöitä ja retkeillään. Kangasala on monipuolinen kaupunki, josta löytyy paljon harrastusmahdollisuuksia. Kaupungissa on upeita kirjastoja ja kulttuuritalo elokuva-, teatteri- ja konserttiesityksineen. Liikuntaa ja urheilua voi harrastaa Kuohu-uimahallissa tai jäähallissa ja useissa seuroissa, kuten kulttuuriakin.

Kangasalta löytyy peruskoulun kaikki luokka-asteet, lukio ja ammattioppilaitos. Myös Tampereen koulutustarjonta on kätevien yhteyksien päässä. Yhteistyömme koulujen kanssa on toimivaa, lapsen yksilölliset tarpeet huomioivaa.

Elämän eväitä lapselle ja nuorelle

  • Monipuolinen ravinto, riittävä lepo ja uni
  • Turvallinen arki
  • Oma huone
  • Hyvät ihmissuhteet, välittäminen ja huolenpito
  • Arjen raamit: Rytmi, rutiinit ja vastuu
  • Rakentava keskustelu
  • Tuettu ja turvattu koulunkäynti
  • Oman itsensä ilmaisu ja harrastaminen
  • Elämän mielekkyyden tuki ja elämäntarkoituksen kirkastaminen

Laadun kehittäminen

Vuonna 2008 Tuulimäki rakensi laatujärjestelmänsä ISO 9001:2008 -standardin mukaiseksi. Usean vuoden ajan saavutimme työmme kehittämisen kautta myönnettävän sertifikaatin, joka on tunnustus laadukkaasta toiminnasta.

Sertifikaatin saadakseen yrityksen on osoitettava, että sillä on käytössä standardin mukainen laatujärjestelmä. Laatujärjestelmän rakentaminen sertifioinnin vaatimaan tasoon on järjestelmällinen prosessi, jonka aikana yritys sisäisillä auditoinneilla tarkistaa toimintaansa ja vertaa sitä kansainväliseen laatujärjestelmään. Sertifioinnin vahvistaa yritys, jolle on myönnetty oikeus ulkoiseen auditointiin ja laatujärjestelmän hyväksymiseen. Sertifikaatin myönsi Tuulimäelle DNV Certification Oy/Ab, joka on Pohjoismaiden tunnetuin sertifioijayritys. Kehittämistyötä on ohjannut LC Logistics Center Oy, jolla on monen vuoden kokemus laatujärjestelmätyöstä.Viimeisin sertifiointimme tehtiin uuden ISO 9001:2015 standardin mukaan.

Vuoden 2018 lopussa päätimme luopua sertifikaatista, mutta jatkamme jopa entistä innokkaammin laatujärjestelmämme kehittämistä, noudattamista ja ylläpitoa. Tuulimäessä tämä merkitsee sitä, että lapsen hyvä ja tasapainoinen kehitys on ensisijaista. Työntekijämme ovat sitoutuneet toimimaan yhteisesti sovittujen arvojen ja toimintaperiaatteiden mukaisesti.